Teambuilding

Jednym z głównych założeń imprez integracyjnych jest budowanie zespołu (team building). Tego typu imprezy mają na celu budowanie i usprawnianie drożnych kanałów komunikacji pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu czy firmy. Równie ważne jest budowanie silnych więzi interpersonalnych nie tylko na szczeblu firmy, ale i poza miejscem pracy. Utrzymywanie więzi między członkami zespołu poza godzinami pracy znacznie poprawia wydajność całego zespołu. Jeśli oprócz dużego zgrania zespołu zakwitnie w nim nutka zdrowej rywalizacji, firma może na tym wiele zyskać.

Tego typu impreza integracyjna mająca na celu zgranie zespołu może być zorganizowana zaraz po skompletowaniu ekipy do pracy. Wspólna praca z ludźmi, których się zna jest znacznie łatwiejsza i bardziej efektywna, gdyż każdy wie w jakim stopniu może liczyć na swojego kolegę z zespołu.

Jednak jeśli zespół czeka na ważne wydarzenie, jeśli wielkimi krokami zbliża się jakiś kryzys lub wręcz przeciwnie, jeśli firma spodziewa się ważnego kontraktu lub zlecenia, a jego wykonanie zaowocuje olbrzymimi zyskami, warto odpowiednio wcześniej zmotywować grupę do ciężkiej pracy.